O Mindfulness

Chcete spoznať bližšie, čo znamená pojem Mindfulness? Vedieť, aké má ciele, výhody a programy?

Čo je Mindfulness

Mindfulness (po slovensky všímavosť, vnímavosť alebo bdelá pozornosť) je zjednodušene povedané schopnosť byť prítomný tu a teraz s postojom otvorenosti a nehodnotenia. 

Prax všímavosti podporuje rozvoj uvoľnenejšieho a flexibilnejšieho postoja k životu, pomáha zvyšovať schopnosť byť v kontakte so sebou, a tým efektívnejšie zaobchádzať s každodenným stresom aj s náročnými situáciami. Pomocou všímavosti si vytvárame určitý nadhľad, ktorý nám umožňuje priestor pre vedomú a rozhodnú odpoveď namiesto automatických naučených vzorcov reagovania.

Mindfulness sa čoraz viac využíva v západnej psychológii a medicíne ako efektívny spôsob prehlbovania psychologickej a emočnej odolnosti, posilňovania zdravia a zvyšovania kvality života. Všímavosť však nie je nič nové, je to starobylá prax, ktorú možno nájsť hlavne v rôznych východných filozofiách, vrátane budhizmu, taoizmu či jogy. 

V súčasnej podobe mindfulness zahŕňa aj najnovšie poznatky z vedy, medicíny a psychológie. Zakladateľom modernej formy mindfulness je Dr. Jon Kabat-Zinn, ktorý v roku 1979 založil Kliniku na redukciu stresu na Massachusettskej univerzite a vytvoril program Znižovania stresu pomocou všímavosti (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction).

Na základe programu MBSR vznikli ďalšie programy – MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living) a ďalšie. 

Mindfulness sa dnes využíva v rôznych oblastiach – v zdravotníctve, v školstve či v pracovnom prostredí. 

Prínosy mindfulness:

 • znižovanie stresu a napätia
 • zlepšenie kvality spánku
 • zvýšenie schopnosti sústrediť sa 
 • lepšie zvládanie náročných emócií
 • vnútorná rovnováha
 • viac spokojnosti a radosti v živote

Zdroje: 

http://mindful.sk/

https://www.mindfulnessnakazdyden.sk/mindfulness/

Čo je MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)

Program MBSR vytvoril 1979 emeritný profesor medicíny Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte Univerzity v Massachusetts, USA. MBSR medzičasom patrí medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu zdravia založenú na tréningu všímavosti. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– ide o intenzívny tréning zručností a postojov.

Program priniesol za desaťročia svojej existencie konzistentné, spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky už po osemtýždňovej intervencii: podstatné a klinicky relevantné zníženie zdravotných a psychologických symptómov v širokom spektre diagnóz, vrátane množstva rôznych chronických bolestivých stavov alebo úzkosti.

Program MBSR sa v súčasnosti úspešne uplatňuje v mnohých krajinách v zdravotníctve, školstve, v organizáciách aj verejnej správe. V Nemecku prispievajú na MBSR všetky zdravotné poisťovne, vo Veľkej Británii uhrádza podobný program MBCT štátny zdravotný systém. MBSR a jeho účinky sú popísané v knihe Život samá pohroma, ktorú napísal autor programu.

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

 • Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
 • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti
 • Zlepšenie pri poruchách spánku
 • Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok, depresívne stavy atď.)
 • Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
 • Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
 • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Zdroj: http://mindful.sk/mbsr/

Čo je MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

Program MBCT vytvorili na základe programu MBSR profesor Zindel Segal, profesor Mark Williams a profesor John Teasdale v spolupráci s profesorom Jon Kabat-Zinnom pôvodne hlavne pre prevenciu relapsu depresie. Prepája tréning všímavosti s postupmi kognitívno-behaviorálnej terapie. Medzičasom patrí medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu prevencie relapsu depresie založenú na tréningu všímavosti. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– ide o intenzívny tréning zručností a postojov.

Súčasné klinické výskumy ukazujú, že MBCT znižuje riziko relapsu depresie až o 50% a je rovnako efektívny v prevencii relapsu, ako antidepresíva. Zároveň sa ukazuje jeho silný účinok pri prevencii a zvládaní úzkostných, panických stavov či ďalších náročných emócií a psychosomatických ťažkostí.

Program MBCT sa v súčasnosti úspešne aplikuje v mnohých krajinách najmä v zdravotníctve. Vo Veľkej Británii je program pevnou súčasťou verejného zdravotného systému NHS, a aj v ďalších krajinách naň prispievajú zdravotné poisťovne.


O programe sa môžete dočítať viac napríklad v knihe M.Williamsa a D.Penmana Všímavost-Jak najít klid v uspěchaném světe.

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

 • Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
 • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti či únavy
 • Zlepšenie pri poruchách spánku a chronických psychosomatických ťažkostiach
 • Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok atď.) a negatívnymi myšlienkovými vzorcami
 • Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
 • Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
 • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Zdroj: http://mindful.sk/mbct-2/

Čo je MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living)

Program MBCL vytvorili psychiater Erik van den Brink a učiteľ meditácie Fritz Koster, obaja Holanďania, pôvodne pre kontext zdravotníctva ako pokročilý tréning pre absolventov 8-týždňových mindfulness kurzov (MBCT/MBSR), no medzičasom sa úspešne uplatňuje aj u neklinickej populácie. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom – ide o intenzívny tréning zručností a postojov.

Program stavia na početných klinických výskumoch rozvíjania súcitu a integruje prácu Paula Gilberta, Kristin Neff, Christophera Germera, Ricka Hansona, Tary Brach, ako aj prvky terapie prijatím a záväzkom (ACT) a pozitívnej psychológie. Nedávne štúdie potvrdzujú jeho účinnosť už po osemtýždňovej intervencii: podstatné a klinicky relevantné zníženie zdravotných a psychologických symptómov, zvýšenie životnej spokojnosti a zníženie sebakritiky.

Účastníci aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

 • Zlepšenie zvládania stresu, zvýšená emočná odolnosť
 • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti, úzkosti či depresie
 • Zlepšenie psychologickej pohody, životnej spokojnosti a radosti zo života
 • Zlepšenie všímavosti, empatie a emočnej inteligencie
 • Zvýšenie sebaúcty a rešpektu k sebe aj druhým
 • Menší strach z robenia chýb či odmietnutia, schopnosť efektívnejšie sa motivovať
 • Väčšia prepojenosť s druhými a zlepšenie vzťahov
 • Lepšia imunitná odpoveď, zdravšia životospráva
 • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Zdroj: http://mindful.sk/co-je-mbcl/

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies